Jogi nyilatkozat

Jogi nyilatkozat

a www.smartchef.hu oldal látógatói számára

 

A www.smartchef.hu oldalt a Malompark Kft.  (székhely: 8000 Székesfehérvár Bem utca 40.; cégjegyzékszám: 07-09-015785, adószám: 14612910-2-07, képviseli: Halászi Ildikó ügyvezető) mint szolgáltató (a továbbiakban: “Szolgáltató“) üzemelteti.

A Szolgáltató elérhetőségei:

Név:                                            Malompark Kft. 

Székhely:                                    8000 Székesfehérvár Bem utca 40.

Cégjegyzékszám:                      07-09-015785

Képviseli:                                    Halászi Ildikó ügyvezető

E-mail cím:                                 info@vegital.hu

Telefonszám:                             +36 70 7779220

Felhasználó, tehát aki a weboldalt meglátogatja, használja ezen tevékenységével külön nyilatkozat nélkül is elfogadja a jelen jogi nyilatkozatban foglaltakat.

A weboldal olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhat, amely más internetes oldalakra vezethet, ezeknek az odalaknak a jogi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget, ide nem értve a www.vegital.hu oldalt, amelynek üzemeltetője szintén Szolgáltató.

A weboldalon elérhető tartalom

A weboldalon a Szolgáltató tevékenységét, valamint a Szolgáltató kínálatában elérhető termékeket bemutató fényképek, videók és leírások érhetőek el és tekinthetőek meg. A weboldal nem biztosít lehetőséget vásárlásra.

Szerzői jogi rendelkezések

A weboldal egésze, annak grafikus elemei, szövege, a weboldalon elhelyezett képek, szolgáltatásleírások és a weboldal technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja a weboldalon keresztül elérhető valamennyi tartalomnak, bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak.

A weboldal tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából, így különösen aukcióban való részvétel, bemutató termi vásárlás céljából a Szolgáltató által engedélyezett. Az ezen túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes engedélyével lehetséges. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató bármely adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul.

A jelen nyilatkozatban kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően nem biztosított a felhasználónak a weboldalon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használata, hasznosítása. A weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató fenntartja a jogait weboldalának minden elemére, különös tekintettel a www.smartchef.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalaira, valamint az internetes reklámfelületeire.